Projektfrågor/Producent
Rasmus Sjöbeck
Kontakta Teater Pero för telefonnummer.
manager@mojoproductions.se

Marknadsfrågor
Oskar Tyrén
0704908064
marketing@mojoproductions.se

Företagsfrågor
Linus Troedsson
0733749392
linus@mojoproductions.se

Grundare/VD
Jimmy Hanna
0733117050
jimmy@mojoproductions.se